Nieuwe stijl

* Waarom een nieuwe stijl?

 Er zijn verschillende redenen om van concept te veranderen.  Enerzijds was er de veiligheid : ons eigen zaaltje werd veel te klein voor het groot aantal grootouders en de maximum capaciteit in onze tent op het schoolfeest was ook bereikt. Anderzijds  kwamen  er nieuwe veiligheidseisen met dure controles door externe firma’s (keuring elektriciteit, podium, noodverlichting, …) en de brandweer. Bovendien zorgden die extra eisen voor extra werk én extra vrijwilligers.  We hebben op onze school een fantastische ouderwerking met bijzonder veel vrijwilligers, maar ook hier zijn uiteraard beperkingen. Vrijwilligers hebben ook nog een privéleven en kunnen geen 5 dagen na elkaar al hun energie in een evenement stoppen.

 * Het grootouderfeest op woensdag 20 maart 2019

Ons grootouderfeest zal op eenzelfde manier verlopen als de vorige jaren.  Het Gemeenschapscentrum “Het Marca” gaat open om 09:30.  Tussen 10:00 en 11:00 treden de kleuters op en om 11:00 zorgen de leerlingen van het vijfde leerjaar voor een lekker hapje en een lekker drankje. Om 11:30 loopt het feest ten einde.

 * Het kleuterfeest op zaterdag 23 maart 2019

We vragen aan de ouders om de kleuters naar de school te brengen om 14:00. Vanaf 14:30 kunt u terecht in “Het Marca”.  Om 15:15 gaan de optredens van start.  Deze duren ongeveer tot 16:15.  Daarna kunt u de kleuters weer afhalen op school.  De oudervereniging voorziet nog koffie, taart en drankje in een gezellige bar.

 We vragen 5 euro toegang per persoon (genummerde plaatsen).  De kinderen t.e.m. 12 jaar mogen gratis binnen maar dienen plaats te nemen op de daarvoor voorziene banken.  De inschrijvingen gebeuren digitaal eind februari. In een eerste inschrijvingsperiode zijn er 4 toegangskaarten per kind beschikbaar. Indien er na de eerste inschrijvingsperiode nog kaarten over zijn, dan kunnen die in een  tweede inschrijvingsperiode aangeschaft worden. Inschrijvingen stoppen bij 300 toeschouwers.

 * Het schoolfeest voor de lagere afdeling op zaterdag 11 mei 2019

 We vragen aan de ouders om de kinderen van de lagere afdeling naar de school te brengen om 13:00. Daar worden ze gekleed, geschminkt en daarna met bussen naar “Het Marca” gebracht.

 Het eerste optreden gaat van start om 14:30 (vanaf 14:00 kunt u terecht in het Marca).

 Het tweede optreden gaat van start om 16:30 (vanaf 16:00 kunt u terecht in het Marca).

 De oudervereniging voorziet ook een gezellige bar met koffie, taart en drankjes zodat ouders  gezellig op school kunnen vertoeven. Na de optredens (vanaf 18:00) is er zelfs mogelijkheid om iets lekkers te eten en héél belangrijk … de kinderen kunnen zich nog eens uitleven op school!

 We vragen 5 euro toegang per persoon (genummerde plaatsen).  De kinderen t.e.m. 12 jaar mogen gratis binnen maar dienen plaats te nemen op de daarvoor voorziene banken.  De inschrijvingen gebeuren digitaal, onmiddellijk na de paasvakantie. In een eerste inschrijvingsperiode zijn er 6 toegangskaarten per kind per gezin beschikbaar. Indien er na de eerste inschrijvingsperiode nog kaarten over zijn, dan kunnen die in een  tweede inschrijvingsperiode aangeschaft worden.

Inschrijvingen stoppen bij 300 toeschouwers.