Waarom het Marca?

* Voorwoord?

De eerste editie (maart en mei 2019) was een meevaller.  We zagen enthousiaste kinderen en geïnteresseerde ouders.  The spotlights stonden opnieuw op de kinderen gericht en het “feesten” zelf werd voortgezet op de school.  Het storende gepraat in de feesttent was verdwenen. We zijn ons ervan bewust dat niet alle geïnteresseerden een plaatsje konden bemachtigen, maar dit dienen we er jammer genoeg bij te nemen.

* Waarom een nieuwe stijl?

Er waren verschillende redenen om van concept te veranderen.  Enerzijds was er de veiligheid : ons eigen zaaltje werd veel te klein voor het groot aantal grootouders en de maximum capaciteit in onze tent op het schoolfeest was ook bereikt. Anderzijds  kwamen  er nieuwe veiligheidseisen met dure controles door externe firma’s (keuring elektriciteit, podium, noodverlichting, …) en de brandweer. Bovendien zorgden die extra eisen voor extra werk én extra vrijwilligers.  We hebben op onze school een fantastische ouderwerking met bijzonder veel vrijwilligers, maar ook hier zijn uiteraard beperkingen. Vrijwilligers hebben ook nog een privéleven en kunnen geen 5 dagen na elkaar al hun energie in een evenement stoppen.