Cel PR

Doelstelling: de ‘school’ naar buiten brengen,zowel ‘public relations’ extern als intern (communicatie & sfeer tussen de ouders bevorderen)

10 jaar geleden was er nog nood aan reclame …
Vandaag de dag heeft de school veel meer leerlingen en zijn de doelstellingen van de cel PR veranderd …

Facebook, Website, Lampionnentocht, Wordlcafé

We gaan voor sfeer & samenwerking!

Jelle Moerman voorzitter cel public relations

Interesse in onze cel?  Contacteer Jelle via  jelle_moerman@icloud.com