Monthly Archives: januari 2015

Maak kennis met GO! ouders

GO! ouders is de ondersteunende organisatie voor alle ouderverenigingen van het GO!

“Omdat ouderparticipatie één van de belangrijke kernwaarden vormt van het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat een goede en goed gestructureerde ouderparticipatie een belangrijke rol kan en moet spelen in het dragen van de bestaande onderwijsstructuur en tevens een degelijke basis kan vormen voor het welslagen van onderwijsinnovatie. Daarom engageert vzw GO! ouders zich ten volle voor de ouders binnen het GO!”

Klik op onderstaand logo voor meer info

GO ouders